Πρόγραμμα Ανεύρεσης Τοποθεσίας Γυρισμάτων από το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Hellenic Film Commission του ΕΚΚ παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ανεύρεσης Τοποθεσίας Γυρισμάτων που απευθύνεται σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα ξένων πρωτοβουλιών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προκαταρκτικό εντοπισμό τοποθεσιών στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία με τον καταστατικό τρόπο λειτουργίας της HFC (Ν. 3905/10, άρθρο 17) και συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του, όπως η οικονομική υποστήριξη στο στάδιο της προ-παραγωγής αποδεικνύοντας πως αποτελεί σημαντικό εργαλείο για προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η ανεύρεση τοποθεσίας προσφέρει στους παραγωγούς τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων κάθε τοποθεσίας, καθώς και όλων των ευκαιριών γυρισμάτων που προσφέρει η Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα Ανεύρεσης Τοποθεσίας Γυρισμάτων από την Hellenic Film Commission του ΕΚΚ αφενός στοχεύει στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα κι αφετέρου στην ενίσχυση της απασχόλησης των Ελλήνων κινηματογραφιστών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνογνωσίας των εγχώριων ανθρώπινων πόρων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, με ελάχιστο χρόνο προβολής 70 λεπτά, καθώς και τηλεοπτικές σειρές δραματουργίας και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Τηλεοπτικές σειρές με ταξιδιωτικό/περιηγητικό και γαστρονομικό περιεχόμενο, καθώς και ριάλιτι, δεν είναι εντός του πλαισίου επιλεξιμότητας .

Η χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει τη μορφή επιδότησης.

Επιλέξιμα έργα:

1. Διεθνή έργα, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, με μειονοτικό εταίρο έναν Έλληνα συμπαραγωγό
2. Διεθνή έργα, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, χωρίς Έλληνα συμπαραγωγό ως μειονοτικό εταίρο, αλλά με τη δέσμευση να συνεργαστούν, κατά το στάδιο ανεύρεσης τοποθεσίας, με ελληνική εταιρεία παραγωγής (ατομική επιχείρηση ή νομική οντότητα) που είναι ενεργή και λειτουργεί προκειμένου να παράγει οπτικοακουστικά έργα αρκεί να διαθέτει τον αντίστοιχο φορολογικό κωδικό.

Και για τα δύο επιλέξιμα έργα, οι προϋποθέσεις είναι:
3. Ελάχιστες ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα:
o Δεκαπέντε (15) ημέρες για ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές
o Επτά (7) ημέρες για ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ
4. Ελάχιστες εκτιμώμενες δαπάνες που θα γεννηθούν στην Ελλάδα σε περίπτωση παραγωγής του έργου στη χώρα: 50.000 ευρώ
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης ορίζεται σε 10.000 ευρώ.
Ένα κινηματογραφικό έργο που ξεκίνησε τα γυρίσματα πριν εξεταστεί από το ΕΚΚ δεν είναι επιλέξιμο. Κάθε ατομική επιχείρηση ή νομική οντότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ΕΚΚ για αυτήν την επιδότηση για δύο έργα το πολύ κατ ‘έτος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πρόγραμμα ΑνεύρεσηςΤοποθεσίας Γυρισμάτων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν  Έλληνες συμπαραγωγοί (ατομική επιχείρηση ή νομική οντότητα) ή ελληνικές εταιρείες παραγωγής (ατομική επιχείρηση ή νομική οντότητα) που είναι ενεργές και λειτουργούν για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων εφόσον έχουν τον αντίστοιχο φορολογικό κωδικό και είναι συμβεβλημένοι με την ξένη εταιρεία παραγωγής για τη διεξαγωγή της ανίχνευσης τοποθεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αιτούντος στο Πρόγραμμα είναι η συμμόρφωσή του με τυχόν υφιστάμενες συμβατικές / οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΕΚΚ.

Ο αιτών υποβάλλει φάκελο στο ΕΚΚ, πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, με τα ακόλουθα:

1. Έντυπο αίτησης
2. Σύνοψη (1 σελίδα)
3. Τελική έκδοση του σεναρίου ή του treatment στα αγγλικά
4. Βιογραφικά α) του ξένου παραγωγού/εταιρείας παραγωγής, β) του σκηνοθέτη, γ) της ελληνικής εταιρείας παραγωγής που αναλαμβάνει τον εντοπισμό τοποθεσίας
5. Συμφωνία μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας παραγωγής και του αιτούντος για την ανάληψη του εντοπισμού τοποθεσιών στην Ελλάδα
6. Λεπτομερής λίστα τοποθεσιών που απαιτούνται σύμφωνα με το σενάριο
7. Πρόγραμμα ανίχνευσης τοποθεσιών στην Ελλάδα
8. Προϋπολογισμός Γυρισμάτων με τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης τοποθεσιών
9. Προϋπολογισμός Παραγωγής με έξοδα που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα κατά την παραγωγή
10. Οικονομικό Σχέδιο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θα προτιμηθούν έργα που πληρούν τα κριτήρια καταλληλόλητας εάν:

o Πάνω από το 25% του σεναρίου τους θα μπορούσε να γυριστεί στην Ελλάδα
o Χρειάζονται περισσότερες από τις ελάχιστες ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα, οι οποίες καθορίζονται από τα κριτήρια επιλεξιμότητας
o Προωθούν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της πρόσφατης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας
o Προωθούν απομακρυσμένες περιοχές (ορεινά χωριά, απομακρυσμένα νησιά, παραμεθόριες περιοχές κ.λπ.)
Επιπλέον, η συμμετοχή γυναικών συμμετεχόντων στα κύρια τμήματα (σκηνοθεσία, σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας, διαχείριση παραγωγής, διαχείριση τοποθεσίας), καθώς και η συμμετοχή κι εκπαίδευση αποφοίτων αναγνωρισμένων σχολών κινηματογράφου (των δύο τελευταίων ετών) κατά την ανίχνευση τοποθεσιών, θα ληφθούν υπόψη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ

o Τα αρχεία των υποψηφίων υποβάλλονται όλο το χρόνο και αποστέλλονται στο [email protected]
o Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Hellenic Film Commission εντός ενός (1) μήνα.
o Μόλις διεξαχθεί ο έλεγχος πληρότητας των φακέλων αίτησης, τα υποβληθέντα έργα αξιολογούνται από την Hellenic Film Commission κατά σειρά προτεραιότητας.
o Ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων έργων ανά έτος, καθώς και το ποσό της επιδότησης για κάθε έργο, υπόκεινται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Η Hellenic Film Commission παύει να κάνει εγκρίσεις μετά την εξάντληση του διαθέσιμου ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
o Το ύψος της επιδότησης για ένα έργο αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον Προϋπολογισμό Γυρισμάτων στην Ελλάδα, που υποβάλλεται με την αίτηση.
o Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ αφού ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Διευθυντή της Hellenic Film Commission.
o Οι εγκρίσεις του Προγράμματος Ανεύρεσης Τοποθεσίας Γυρισμάτων της Hellenic Film Commission τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για περίοδο τριών (3) μηνών. Μόλις δημοσιευτεί η έγκριση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΕΚΚ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα καθώς και τον δικαιούχο ξένο παραγωγό.
o Σε περίπτωση που ένα έργο δικαιούχου παράγεται στην Ελλάδα (εν μέρει ή εξ ολοκλήρου), ο ξένος παραγωγός του οπτικοακουστικού έργου δεσμεύεται να αναγνωρίσει την HFC του ΕΚΚ ως υποστηρικτή χρησιμοποιώντας και τα δύο λογότυπα (ΕΚΚ/HFC) στο τέλος των πιστωτικών τίτλων το οπτικοακουστικό έργο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά τη δημοσίευση της έγκρισης για τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΕΚΚ συνάπτει συμφωνία με τον αιτούντα.

Η πληρωμή της επιδότησης γίνεται σε λογαριασμούς αφού υποβάλετε ηλεκτρονικά στο [email protected] όλα τα ακόλουθα:

o Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού με λίστα δαπανών κατά την ανεύρεση τοποθεσίας
o Νόμιμα τιμολόγια στο όνομα του αιτούντος σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης. Σε περίπτωση που η οικονομική έκθεση των εξόδων κατά τον εντοπισμό τοποθεσίας υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού επιδότησης, το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης μειώνεται κατά το ίδιο ποσό.
o Αναφορά εκτέλεσης εντοπισμού τοποθεσίας (λεπτομερής λίστα των τοποθεσιών που επισκέφθηκαν, αξιολόγηση τοποθεσιών σύμφωνα με τα σενάρια κ.λπ.)
o Φωτογραφίες των τοποθεσιών (1-5 για κάθε τοποθεσία που επισκέφθηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της βάσης δεδομένων «Τοποθεσίες» στον ιστότοπο της HFC)
o Ερωτηματολόγια για τη συμμετοχή των αποφοίτων των σχολών κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης τοποθεσιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

o Εισιτήρια εντός Ελλάδας για Έλληνες και ξένα μέλη της αποστολής
o Έξοδα διαμονής, εστίασης, μεταφοράς στην Ελλάδα για Έλληνες και για αλλοδαπά μέλη της αποστολής
o Αμοιβή φωτογράφου
o Η αμοιβή του Έλληνα Location Manager
o Δαπάνες μικροβιολογικών εξετάσεων και κάθε είδους ιατρικών υπηρεσιών για τον COVID-19

Παρακαλώ, κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εδώ