Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) παρέχει διάφορα προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης με στόχο τη συνολική προστασία, υποστήριξη κι ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα. Το ΕΚΚ χρηματοδοτεί έργα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια, τόσο μεγάλου μήκους όσο και μικρού μήκους, για καταξιωμένους κι ανερχόμενους κινηματογραφιστές. Οι ξένες παραγωγές μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής του ΕΚΚ, αλλά και από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων  της Hellenic Film Commission.

Πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 30/06/2021 και 30/11/2021

 Οι προθεσμίες για το 2022 θα ανακοινωθούν στο τέλος του 2021

Το Πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής παρέχει χρηματοδότηση για έργα (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων, με ελάχιστη διάρκεια 70 λεπτά) που προέρχονται από χώρες εκτός Ελλάδας, αλλά με μειοψηφικό συμπαραγωγό ελληνικής προέλευσης και με ελληνική συμμετοχή σε καστ, συνεργείο, εργαστήρια ή/και με γυρίσματα στην Ελλάδα. Το Επιλέξιμα για αυτό το πρόγραμμα είναι ξένα έργα που έχουν εξασφαλίσει το 50% ή περισσότερο της χρηματοδότησής τους, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής/δημόσιας χρηματοδότησης ή τηλεοπτικής χρηματοδότησης.

 Το πρόγραμμα αναφέρεται σε δύο (2) ξεχωριστές κατηγορίες:

  1. Διεθνείς συμπαραγωγές που προέρχονται από χώρες που είναι κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή ή κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει μια διακρατική συνθήκη (Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Ισραήλ) ή που θα υπογράψει στο μέλλον. Στις διμερείς συμπαραγωγές, ο Έλληνας συμπαραγωγός πρέπει να συμμετέχει με τουλάχιστον 20% και στις πολυμερείς συμπαραγωγές με τουλάχιστον 10%. Μόλις η Ελλάδα επικυρώσει την αναθεωρημένη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή, το ελάχιστο ποσοστό του Έλληνα συμπαραγωγού για συμπαραγωγές με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα είναι 10% για τις διμερείς συμπαραγωγές και 5% για το πολυμερές.
  2. Διεθνείς συμπαραγωγές που προέρχονται από χώρες που δεν έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή και με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει διακρατική συνθήκη.

Και στις δύο κατηγορίες, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε για επιχορήγηση (έως 30.000 €) είτε για χρηματοδότηση με αντάλλαγμα δικαιώματα εκμετάλλευσης (έως 100.000 €)

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων απευθύνεται σε ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, με ελάχιστη διάρκεια 70 λεπτά, καθώς και σε τηλεοπτικές δραματικές σειρές και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ ξένων πρωτοβουλιών που ενδιαφέρονται να διεξάγουν προκαταρκτικό εντοπισμό τοποθεσιών στη χώρα μας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα είναι Έλληνες συμπαραγωγοί (ατομική ή νομική οντότητα) ή ελληνικές εταιρείες παραγωγής (ατομική ή νομική οντότητα) που είναι ενεργές και λειτουργούν για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων εφόσον διαθέτουν τον αντίστοιχο φορολογικό κωδικό και είναι συμβεβλημένα με την ξένη εταιρεία παραγωγής για τη διεξαγωγή της ανεύρεσης χώρων.

Επιλέξιμα έργα:

  1. Διεθνή έργα, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, με μειονοτικό συνεργάτη έναν Έλληνα συμπαραγωγό
  2. Διεθνή έργα, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, χωρίς Έλληνα συμπαραγωγό ως μειονοτικό εταίρο, αλλά με τη δέσμευση να συνεργαστούν, κατά την ανεύρεση χώρων, με ελληνική εταιρεία παραγωγής (ατομική ή νομική οντότητα) που είναι ενεργή και λειτουργεί προκειμένου να παράγει οπτικοακουστικά έργα αρκεί να διαθέτει τον αντίστοιχο φορολογικό κωδικό.

Και για τα δύο επιλέξιμα έργα, οι προϋποθέσεις είναι:

  1. Ελάχιστες ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα:
    1. δεκαπέντε (15) ημέρες για ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές δραματουργίας
    1. επτά (7) ημέρες για ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ
  2. Ελάχιστες εκτιμώμενες δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε περίπτωση παραγωγής του έργου στη χώρα: 50.000 ευρώ

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης για την ανεύρεση χώρων ορίζεται σε 10.000 ευρώ.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων εδώ


Πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης μέσω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ είναι ιδρυτικό μέλος του Νοτιοανατολικού Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Δικτύου (SEE CINEMA NETWORK), ένας καθιερωμένος κινηματογραφικός θεσμός που επιδιώκει να αναπτύξει συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών του κινηματογράφου στα κράτη μέλη του (σήμερα 13 κράτη μέλη). Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει α) την Ανάπτυξη διεθνών συμπαραγωγών και β) την Παραγωγή ταινιών μικρού μήκους. Από το 2003 το SEE CINEMA NETWORK έχει υποστηρίξει περισσότερες από 115 διεθνείς συμπαραγωγές.

Η Ελλάδα έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1992 για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή και έχει ήδη υπογράψει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (αναθεωρημένη), η οποία υπόκειται σε επικύρωση. Η Ελλάδα έχει επίσης διμερείς συμφωνίες συμπαραγωγής με τον Καναδά, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Κίνα. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού ταμείου συμπαραγωγής EURIMAGES και του υποπρογράμματος EU Creative Europe Program / MEDIA.