Το HELLENIC FILM COMMISSION (HFC) είναι διεύθυνση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΚΚ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιχορηγείται από το κράτος. Κύριος στόχος τoυ HELLENIC FILM COMMISSION είναι η προώθηση και ανάπτυξη της Ελλάδας ως κινηματογραφικό προορισμό για διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το HELLENIC FILM COMMISSION είναι το κύριο σημείο επαφής σας όταν πραγματοποιείτε γυρίσματα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τις διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στην Ελλάδα ως διαμεσολαβητής στην παροχή πληροφοριών, συμβουλών και καθοδήγησης, δωρεάν.

Το HELLENIC FILM COMMISSION είναι μέλος του European Film Commissions Network (EUFCN) και του Association of Film Commissioners International (AFCI). 

Κύριες υπηρεσίες: 

  • Σύνδεση ξένων παραγωγών με τον Ελληνικό κινηματογραφικό χώρο
  • Παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις άδειες και τα κίνητρα κινηματογράφησης
  • Προώθηση τοποθεσιών, συνεργείων και εγκαταστάσεων σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις
  • Συνεργασία με υπουργεία και δημόσιους φορείς
  • Δικτύωση με τις τοπικές αρχές
  • Οργάνωση εκδηλώσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη ταλέντων
  • Παροχή ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές
  • Παροχή της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΚΚ) σε παραγωγές που υποβάλλουν αίτηση στις αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για άδειες κινηματογράφησης σε αρχαιολογικούς χώρους
  • Παροχή οικονομικής διευκόλυνσης μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων