Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι ο κύριος φορέας που εφαρμόζει την κινηματογραφική πολιτική στην Ελλάδα. Τα διοικητικά όργανα του ΕΚΚ, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και η θητεία τους είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αποτελείται από 4 Διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής: είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τα προγράμματα χρηματοδότησης της παραγωγής, καθώς και για την παρακολούθηση των έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
  • Διεύθυνση προώθησης Hellas Film: υπεύθυνη για την προώθηση και διανομή του ελληνικού κινηματογράφου, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, κινηματογραφικές αγορές και ειδικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και για το έντυπο και ψηφιακό αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
  • Hellenic Film Commission: υπεύθυνη για την προώθηση και ανάπτυξη της Ελλάδας ως κινηματογραφικού προορισμού για διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και τη διευκόλυνση διεθνών παραγωγών.
  • Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ορίζει τον εθνικό εκπρόσωπο στο EURIMAGES και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του γραφείου προώθησης του Creative Europe Media Desk-Greece. Είναι επίσης μέλος του European Film Promotion network (EFP),  European Film Agency Directors (EFADs) και του SEE Cinema Network.