40% CASH REBATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εφαρμογή του προγράμματος εκπτώσεων μετρητών ήταν ένα αποφασιστικό βήμα προς την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Με την έγκριση του Ν. 4704/2020, η Ελληνική cash rebate ανέρχεται πλέον στο 40%, ενώ νέες διατάξεις επιδότησης για παραγωγές υψηλού προϋπολογισμού που αφορούν έργα με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 8 εκατ. ευρώ προσφέρουν τη δυνατότητα στην ξένη παραγωγή να συμπεριλάβει τιμολόγια εργασίας για μη κατοίκους. Η αξία των τιμολογίων εξωτερικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η συνολική κρατική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική cash rebate μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση σε ελληνική τράπεζα έναντι δανείου.

Η αρχική χρηματοδότηση της έκπτωσης είναι εγγυημένη μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, πάνω από 135 έργα έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα cash rebate (συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 70 διεθνών παραγωγών) με το επενδυμένο κεφάλαιο στη χώρα να υπερβαίνει τα 140 εκατ. ευρώ, ενώ η επιστροφή στις παραγωγές μέσω cash rebate να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. Την cash rebate για τον οπτικοακουστικό κλάδο στην Ελλάδα διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)


Τι είναι επιλέξιμο για επιστροφή μετρητών;

Η cash rebate για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως τοποθεσία είτε στην κύρια ανάπτυξη φωτογραφίας και παραγωγής είτε/και στο στάδιο της post-production. Η cash rebate δεν ισχύει για μουσικές συναυλίες, ηχογραφημένες παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα και παραστάσεις, ριάλιτι, ηχογραφημένα γεγονότα, διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές ψυχαγωγίας κλπ.

Ενδέχεται να υποβληθούν αιτήσεις για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές για να λάβουν 40% έκπτωση σε μετρητά (cash rebate επί του ποσού των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια.

Ποιος δικαιούται cash rebate;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιστροφή μετρητών στην Ελλάδα έχουν εταιρείες που είναι εγκατεστημένες ή διαθέτουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν συμβληθεί με εταιρεία που έχει συσταθεί ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν για σκοπός παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εταιρείες για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο της διασυνοριακής παραγωγής.

Σημαντική σημείωση: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο από την ελληνική εταιρεία που είναι σε συνεργασία με μια εταιρεία του εξωτερικού. Ωστόσο, δικαιούχος και αιτών μπορεί να μην συμπίπτουν απαραίτητα. Δηλαδή, δικαιούχος μπορεί να είναι ο Έλληνας παραγωγός, συμπαραγωγός ή πάροχος υπηρεσιών παραγωγής ή ο ξένος συνεργάτης τους.


Πότε καταβάλλεται η cash rebate;

Η cash rebate καταβάλλεται στους παραγωγούς το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής ή/και μετά την post-production στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.ekome.media και βρείτε περισσότερα στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

Είδος ενίσχυσης

Οπτικοακουστικά Έργα

Η cash rebate μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική κρατική χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ) δεν πρέπει να υπερβαίνει:

 • 50% για εγχώριες παραγωγές ή συμπαραγωγές
 • 60%, σε περίπτωση διασυνοριακών παραγωγών με μέλη της ΕΕ
 • 80%, σε περίπτωση «δύσκολων» οπτικοακουστικών έργων όπως ορίζεται στο Ν. 4487/2014

*Τα κονδύλια της ΕΕ (EURIMAGES ή MEDIA) δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω ανώτατους κανόνες

Χρήσιμοι Αριθμοί

Ελάχιστο ποσό επιλέξιμων δαπανών:

 • 100.000 € για ταινίες μεγάλου μήκους
 • 25.000 € ανά τηλεοπτικό επεισόδιο+ συνολικό ελάχιστο για τηλεοπτικές σειρές στα 100.000 €
 • 15.000 € ανά επεισόδιο για τηλεοπτικές σειρές (ελάχιστο 70 επεισόδια + συνολικό ελάχιστο για τηλεοπτικές σειρές 100.000 €)
 • 20.000 ευρώ ανά επεισόδιο (σειρές ντοκιμαντέρ + συνολικό ελάχιστο για σειρές ντοκιμαντέρ στις 60.000 ευρώ)
 • 60.000 € για μικρού μήκους και ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • 60.000 € για ντοκιμαντέρ
 • 30.000 € για ψηφιακά παιχνίδια

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δικαιώματα (σενάριο/τραγούδι τίτλων), τέλη (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, δύο ηθοποιοί-πρωταγωνιστές, παραγωγός): έως 35% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Ιδιαίτερα ασφάλιστρα και εγγυήσεις ομολόγων ολοκλήρωσης (5%), αμοιβή εταιρείας υπηρεσιών παραγωγής (10%), έξοδα καυσίμων έως 0,02,  ταμειακές αποδείξεις έως 0,005. Μεροκάματα. Έξοδα ταξιδιού: από-προς Ελλάδα +εσωτερικό. Μεταγλώττιση / υποτιτλισμός.

Εξαιρούνται: έξοδα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις τους, έξοδα μάρκετινγκ, προώθησης και επικοινωνίας.

Χρονικό πλαίσιο

Εφαρμογή το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και των εργασιών post-production στην Ελλάδα. Το ποσό είναι πληρωτέο το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Πολιτιστικός έλεγχος

Οι αιτήσεις εξετάζονται μέσω μιας βάσης δεδομένων με τη μορφή  πολιτισμικού σημείου ελέγχου, ανάλογα με τον τύπο του οπτικοακουστικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για:

 • Φαντασίας και ντοκιμαντέρ: πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 20 από τα 50 σημεία.
 • Κινούμενα Σχέδια- Animation: Τουλάχιστον 16 από τους 40 πόντους πρέπει να πληρούνται.
 • Ψηφιακά Παιχνίδια: Πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 16 από τους 40 πόντους.
 • Δύσκολη εργασία: Τουλάχιστον 10 στους 20 παραπάνω πόντους από τα προαναφερθέντα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Προθεσμίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, γρήγορη και διαφανή επεξεργασία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του ΕΚΟΜΕ Α.Ε. και να τίθενται υπό επεξεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EKOME S.A. – Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

www.ekome.media

[email protected] / T+30 214 4022 515

[email protected] / T+30 214 4022 503