ΥΠΠΟΑ 20/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μπουμπουλίνας 20-22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131322528, -851
Email: [email protected]


ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Σχετ:

[α] Το απόσπασμα πρακτικού της 236ης συνεδρίασης (08.09.2021) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
[β] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 (ΦΕΚ 4337/Β΄/18.09.2021).

 • Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή γυρισμάτων και ηχογραφήσεων.
 • Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε προγενέστερο σχετικό έγγραφο.
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται τακτικά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου
  Πολιτισμού και Αθλητισμού για την περίπτωση επικαιροποίησης της παρούσας οδηγίας.

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους/συντελεστές που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως του σχετ. υπό στ. β΄, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων/χώρων του γυρίσματος/ηχογραφήσεων, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.

α. Χώροι γυρισμάτων/ηχογραφήσεων

 • Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
 • Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνη 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε γύρισμα / ηχογράφηση. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
 • Στους χώρους γυρισμάτων, ηχογραφήσεων κ.λπ. θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
 • Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:
  • Καλό αερισμό
  • Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι.
  • Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή.
  • Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων
  • Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι).
  • Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών.
  • Ουρά με αποστάσεις δύο (2) μέτρων
  • Xρήση μη ιατρικής μάσκας
  • Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
  • Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
 • Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.

β. Διεξαγωγή γυρισμάτων/ηχογραφήσεων

 • Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των δύο (2) μέτρων.
 • H χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική την ώρα της ηχογράφησης καθώς και για τους συντελεστές σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, εκτός από τους συντελεστές που εμφανίζονται στην κάθε σκηνή/που συμμετέχουν στην ηχογράφηση.
 • Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%).
 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Συντελεστές που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.
 • Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.
 • Εάν στο γύρισμα απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή και η επαφή να είναι πολύ σύντομη. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλου ηθοποιού.

Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζ κ.λπ.:

 • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τους καλλιτέχνες που τα φορούν και οι καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοι τους.
 • Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα και τα κοστούμια θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά καλύμματα.
 • Τα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τη χρήση.
 • Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί επαρκή χώρο εργασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστούν οι αποστάσεις.
 • Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά τίποτα να μην είναι κοινό.
 • Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναι κοινά.
 • Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λπ θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις αποστάσεις.

Σχετικά με ορχήστρες και χορωδίες:

 • Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα όσο δεν τραγουδούν.
 • Οι μουσικοί των εγχόρδων μπορούν να τηρούν απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ τους, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.
 • Οι μουσικοί των πνευστών και των κρουστών μουσικών οργάνων συστήνεται να τηρούν τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους, τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, να χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του αναλόγιο και στην περίπτωση των πνευστών να γίνεται ενδεχόμενη χρήση διαχωριστικών ακρυλικών πετασμάτων plexiglass, όπου αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, για τα χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου μεταξωτού πυκνής πλέξης ή διαφανούς προστατευτικού υλικού που να καλύπτει την καμπάνα (bell). Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των κρουστών βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. o Οι διευθυντές ορχήστρας-χορωδίας, δύναται να μην φορούν μάσκα προκειμένου να επιτελέσουν την εργασία τους, με την προϋπόθεση ότι τηρείται απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από τα μέλη της χορωδίας/ορχήστρας. Συστήνεται η χρήση ακρυλικού πετάσματος μπροστά από τον διευθυντή ορχήστρας-χορωδίας.
 • Τα γυρίσματα/ ηχογραφήσεις πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο των αυστηρά απαραίτητων προσώπων, χωρίς την παρουσία κοινού.
 • Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα γυρίσματα να γίνονται με ευέλικτο ωράριο, ώστε να μην συνωστίζονται τα άτομα.
 • Υποχρεωτική καταγραφή εισερχομένων – εξερχομένων στις εγκαταστάσεις/χώρους.
 • Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται να γίνεται και καταγραφή της ύπαρξης τυχόν συμπτωμάτων.
 • Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και νασιδερώνονται.
 • Το διάλειμμα για φαγητό θα πρέπει να γίνεται σε χώρο που να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον καθώς και οι κανόνες υγιεινής. Ο χώρος, τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση. Τα φαγητά θα πρέπει να έρχονται σε ατομικές μερίδες τυλιγμένες σε ζελατίνα. Θα πρέπει να διανέμονται από προσωπικό που θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα) έτσι ώστε να μη δημιουργείται ουρά. Νερά, αναψυκτικά κ.λπ. θα πρέπει να διανέμονται σε ατομικές κλειστές συσκευασίες. Μετά το φαγητό τα απορρίμματα θα πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και να πετιούνται.
 • Οχήματα που μεταφέρουν προσωπικό θα πρέπει να απολυμαίνονται καθημερινά, πριν και μετά τη μεταφορά.
 • Ακροάσεις συστήνεται να γίνονται κατά το δυνατό μέσω τηλεδιάσκεψης ή βίντεο.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα, τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/ καθώς και στην διεύθυνση https://covid19.gov.gr/.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός γυρίσματος/ηχογράφησης ενδεχομένως απαιτούν.

H Γενική ΓραμματέαςΣύγχρονου Πολιτισμού
Ελένη Δουνδουλάκη