Για την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την νέα πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
https://e-services.gfc.gr/