Η Ελλάδα προχώρησε στην επικύρωση της επικαιροποιημένης σύμβασης του Ευρωαπαϊκού Κοινοβουλίου για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές.

Η επικαιροποιημένη σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές…

940 788 Hellenic Film Commission