Η Ελλάδα προχώρησε στην επικύρωση της επικαιροποιημένης σύμβασης του Ευρωαπαϊκού Κοινοβουλίου για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές.

Η επικαιροποιημένη σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές επικυρώθηκε από την ελληνική βουλή στις 13 Ιανουαρίου 2022.

Ανάμεσα στις σημαντικές αλλαγές που εισάγονται στην επικαιροποιημένη εκδοχή της σύμβασης είναι οι νέοι κανόνες για τα μέγιστα και τα ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής για πολυμερείς και διμερείς συμπαραγωγές.

  • Για πολυμερείς συμπαραγωγές, το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής είναι πλέον 80% και το ελάχιστο 5%.
  • Για διμερείς συμπαραγωγές, το νέο μέγιστο και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής είναι 90% και 10% αντίστοιχα.


Ωστόσο, αυτά τα νέα ποσοστά ισχύουν ΜΟΝΟ για συμπαραγωγές, όπου ΟΛΕΣ οι χώρες που συμμετέχουν στην συμπαραγωγή έχουν υπογράψει και επικυρώσει την επικαιροποιημένη εκδοχή της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η συμπαραγωγή περιλαμβάνει οποιαδήποτε χώρα η οποία χρησιμοποιεί ακόμη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1992, τότε είναι αυτή που εφαρμόζεται και οι συμμετοχές της συμπαραγωγής πρέπει να σεβαστούν τα ποσοστά που υποδεικνύονται στο Άρθρο 2.3.1. των κανονισμών υποστήριξης συμπαραγωγών Eurimages.

Για να ελέγξετε ποιες χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση και επομένως, αν οι νέοι κανόνες σχετικά με τη μέγιστη και την ελάχιστη συμμετοχή μπορούν να εφαρμοστούν σε μια συγκεκριμένη συμπαραγωγή, παρακαλώ ελέγξτε τη λίστα στην ιστοσελίδα του Treaty Office του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Revised Convention of Council of Europe  on Cinematographic Co-Production.