Απόστολος Γκαράνης

Στοιχεία επικοινωνίας
Επάγγελμα
Props
Εταιρικό Προφίλ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003.