Κώστας Ραυτόπουλος

Imdb Link
Στοιχεία επικοινωνίας
Επάγγελμα
Line producers
Εταιρικό Προφίλ
Free lancer Line producer and UPM since 2005. In the film industry, since 1999. Worked on award-winning International and Greek Productions on feature films and TV series, as well as TV commercials being serviced in Greece, for leading European production companies.
Μέλος του
Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης Οπτικοακουστικός Τομέας