ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΤΗΣ

Imdb Link
Στοιχεία επικοινωνίας
Μέλη Ομάδας
Επάγγελμα
Location Scouting / Management
Εταιρικό Προφίλ
Εργάστηκα ως location manager και μερικώς ως production manager σε αρκετές αμερικανικές ταινίες δράσης, σε ταινίες μικρού μήκους, σε μουσικά βίντεο, όχι μόνο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στην Αθήνα και στην Κρήτη. Επίσης, έχω γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους και μουσικά βίντεο και είμαι στη διαδικασία συγγραφής σεναρίου μεγάλου μήκους που χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου