Γιώργος Σταθόπουλος

Imdb Link
Στοιχεία επικοινωνίας
Επάγγελμα
Location Scouting / Management
Εταιρικό Προφίλ
With over 20 years combined experience working in the United States and Greece we are a seasoned full-service locations company, offering comprehensive location servicing throughout Greece specializing in the island of Crete. Our extensive knowledge of shooting requirements for international productions makes us the ideal choice for your next project. We are a professional and creative team that work to the highest standards and have extensive knowledge to facilitate your next location shoot as an all-in-one service.