Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιχορηγούμενο από το κράτος, είναι ο κύριος φορέας άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα. Έχει ως βασικούς στόχους την ενίσχυση νέων δημιουργών, την αύξηση των επενδύσεων από την εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό, την προσέλκυση ξένων παραγωγών και συμπαραγωγών, και την αύξηση της εξωστρέφειας μέσα από την προβολή της ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. 

H Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του ΕΚΚ (Hellenic Film Commission), είναι αρμόδια για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών παραγωγών, καθώς και για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα. 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (στο εξής ΕΚΚ), το οποίο εδρεύει στην οδό Χατζοπούλου, αρ. 9, Τ.Κ. 115 24 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 094027282 και ΔΟΥ: Ψυχικού, διοργανώνει την παρακάτω δράση για τις ανάγκες του Hellenic Film Commission. 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (www.filmcommission.gr) ανήκει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις χρήσης που εφαρμόζονται για κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, πριν την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, αλλιώς τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και ολόκληρου του διαδικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΕΚΚ και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την αναφορά στην πηγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το ίδιο ισχύει και για τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του ΕΚΚ ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτό, η εμφάνιση των οποίων στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Αναφορικά με τις φωτογραφίες στη βάση δεδομένων Locations, η διεύθυνση HFC είχε καλέσει το κοινό να αναρτήσει στον μη υφιστάμενο πλέον ιστότοπο www.locateyourphoto.gr που είχε δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, φωτογραφίες από όλη την Ελλάδα με σκοπό τη δωρεάν παραχώρηση δημοσίευσής τους, για αόριστο χρόνο, σε κάθε ιστότοπο που ανήκει στο ΕΚΚ (www.gfc.gr) και στο Hellenic Film Commission, στα Social Media του ΕΚΚ (facebook, twitter, και όποιο άλλο τυχόν δημιουργηθεί στο μέλλον), καθώς και σε έντυπα παραγωγής ΕΚΚ.Οι φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί με την άδεια των δημιουργών τους στο πλαίσιο της διαδραστικής αυτής πρωτοβουλίας του HFC στο www.locateyourphoto.gr, αποτελούν τμήμα της συλλογής των φωτογραφιών που είναι αναρτημένες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε βρείτε εδώ τους όρους χρήσης που αποδέχθηκαν οι δημιουργοί που ανάρτησαν φωτογραφίες τους στο www.locateyourphoto.gr.

Περιορισμός ευθύνης

Το ΕΚΚ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και εν γένει του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΕΚΚ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαφημίσεις κάθε μορφής που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Το ΕΚΚ δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση. Επίσης ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος ή το ΕΚΚ.

Ειδικότερα, το ΕΚΚ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης από επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτους ούτε για τυχόν οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας

Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους και οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία του. 

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το ΕΚΚ δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του ΕΚΚ, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ΕΚΚ είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων προσώπων, προκειμένου να τους παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του. Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και τις οδηγίες, συστάσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατ’ εφαρμογή των νομικών βάσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΚ την οποία παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή.

Χρήση cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies προκειμένου να κάνει πιο λειτουργική την περιήγησή σας (λειτουργικά cookies), για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Τα μη λειτουργικά (αναγκαία) cookies είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους και για να μάθετε πώς μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα διαχειριστείτε.

Επικοινωνία μέσω e-mail

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του ΕΚΚ με τους επαγγελματίες του χώρου του Κινηματογράφου και τους λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού για τις δραστηριότητές του, το ΕΚΚ δικαιούται να επικοινωνεί με αυτούς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν δηλώσει. 

Ο παραλήπτης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από το ΕΚΚ να διακόψει την επικοινωνία μαζί του. Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσονται και να αίρουν τη συγκατάθεσή τους στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους παραπάνω σκοπούς με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσω σχετικού πεδίου (link unsubscribe”) στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Μεταβολή περιεχομένου

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του ΕΚΚ, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση.